pióro

1. Chwycić za pióro; jąć się pióra; sięgnąć po pióro «zacząć pisać, zostać pisarzem»: Po przeczytaniu felietonu Kingi Dunin „Dzieci nie trzeba kochać” (...) chwyciłam za pióro. WO 07/10/2000. (...) w połowie XIII w. (...) pewien mnich z klasztoru cystersów (...) jął się pióra. (...) napisał po łacinie podręcznik dla spowiedników. P. Jasienica, Polska Piastów. Ritchie, który zmarł i po dziewięciu minutach powrócił do życia, został doktorem psychiatrii i w końcu sam sięgnął po pióro, by wszystko osobiście opisać. Nie z tej 4/1993.
2. Człowiek (ludzie) pióra «pisarz (pisarze)»: Do prac w wielu ministerstwach angażowano sporą liczbę wybitnych uczonych i ludzi pióra. E. Duraczyński, Rząd.
3. Kolega po piórze «kolega w zawodzie pisarskim»: Niejeden z moich kolegów po piórze, Polaków na emigracji, gotów był mnie pomówić o nieuczciwą konkurencję. W. Gombrowicz, Testament.
4. Maczać pióro w żółci, w goryczy itp. «pisać z goryczą, żalem, irytacją, ze złością»: Ileż to razy pisarze maczali pióro w żółci, wezbranej we współżyciu z najbliższym otoczeniem! J. Parandowski, Alchemia.
5. Ostre pióro «umiejętność pisania w sposób złośliwy i uszczypliwy, ale jednocześnie inteligentny i dowcipny»: Pióro miał ostre, był wyśmienitym mówcą – głosił idee solidaryzmu społecznego, domagał się poprawy doli chłopów, złagodzenia nierówności społecznych. A. Dybkowska, J. Żaryn, M. Żaryn, Dzieje.
6. Złamać pióro «przestać pisać»: Oddał to, co się należało, cesarzowi, ale nie złamał pióra. Nadal buchała z niego poezja. T. Kwiatkowski, Panopticum.
Łatwość pióra zob. łatwość.
Obrosnąć, porosnąć w pióra zob. obrosnąć 1.
Przekreślić coś jednym pociągnięciem pióra zob. pociągnięcie.
Robić komuś koło pióra zob. robić 7.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pióro — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. piórze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pojedynczy element naturalnego okrycia ciała ptaka : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pióra z ogona. Pióra kury, koguta. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pióro — n III, Ms. piórze; lm D. piór 1. «wytwór naskórka ptaków składający się z części dolnej (dudki) i górnej (stosiny), z której wyrastają w dwie strony gęste promienie, tworzące tzw. chorągiewkę; w lm upierzenie» Pióra ptasie puchowe, pokrywowe.… …   Słownik języka polskiego

  • pióro — nóż …   Słownik gwary warszawskiej

  • pióro kulkowe — {{/stl 13}}{{stl 7}} pióro wieczne mające zamiast stalówki specjalną końcówkę zakończoną kulką {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chwycić za pióro — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zacząć pisać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chwycił za pióro i wysmarował anonim. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} zostać pisarzem : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wieczne pióro — {{/stl 13}}{{stl 7}} pióro do pisania z umieszczonym wewnątrz zbiorniczkiem na atrament : {{/stl 7}}{{stl 10}}Napełniać wieczne pióro. Wkłady do wiecznych piór. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ostre pióro — {{/stl 13}}{{stl 7}} o sposobie pisania złośliwym, ciętym, sarkastycznym, połączonym z dużą inteligencją i dowcipem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Redaktor naczelny znany jest ze swego ostrego pióra. Dziennikarz obdarzony ostrym piórem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Ottawa municipal election, 2010 — Ottawa mayoral election, 2010 2006 ← October 25, 2010 → 2014 …   Wikipedia

  • Szabla — [IPA|ˈʂabla] (plural: szable) is the general Slavic word for sabre. In particular, it is used to describe a specifically Eastern European one edged sabre like mêlée weapon with a curved blade and, in most cases, a two bladed tip called a feather… …   Wikipedia

  • Хасс, Людвик — Людвик Хасс Ludwik Hass Дата рождения: 18 ноября 1918(1918 11 18) Место рождения: Станислав, ЗУНР Дата смерти: 8  …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.